Страховая компания UPSK

Сегодня СК UPSK это лидер страхового рынка Украины, который предоставляет широкий спектр страховых услуг и предлагает для своих клиентов 21 вид добровольного и 39 видов обязательного страхования на выгодных условиях.

Разработка и внедрение страховых продуктов позволяют компании UPSK выходить на новые рынки и принципиально новый уровень развития в сфере обслуживания клиентов. Компания регулярно анализирует промышленные, аграрные и инновационные рынки, рынки финансовых услуг, большого и малого бизнеса для создания страховых продуктов в соответствии с потребностями каждой отрасли.

Пам’ятка

 • Вжити всіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення збитку та усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку, з’ясування характеру та обставин настання події, що стала причиною завдання збитку;
 • Повідомити відповідні компетентні державні органи або установи, звернення до яких передбачене чинним законодавством України, і викликати на місце події їхніх представників, дочекатися їх і отримати від них документи, що підтверджують факт настання, час і обставини події;
 • До прибуття представників компетентних державних органів не змінювати картину події, зробити фото- та відеофіксацію місця події з прив’язкою до місцевості. У випадку необхідності здійснити дії, пов’язані з рятуванням людей, майна або запобігання надзвичайним ситуаціям;
 • Зробити фото та відео оточення події безпосередньо після її настання, з фіксацією усіх пошкоджень застрахованих об’єктів;
 • Зберігати пошкоджене, знищене Майно, повітряне судно, обладнання, встановлене на повітряному судні, до моменту огляду Страховиком (представником Страховика, експертом незалежної експертної організації, який має право на здійснення такої діяльності);
 • Протягом 24-х годин з моменту настання події повідомити Страховика за телефоном 0 800 50 70 50 та/або електронною поштою на адресу: info@upsk.com.ua про настання події, що має ознаки страхового випадку. Отримати та виконувати рекомендації Страховика відносно подальших дій Страхувальника (експлуатанта повітряного судна).
 • Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня настання події надати Страховику письмову Заяву про подію за встановленою Страховиком формою та передати всі фото та відео матеріали;
 • Забезпечити представнику Страховика можливість безперешкодного огляду місця події, з’ясування причин та обставин настання події, що може бути визнана страховим випадком, розмірів збитку, а також забезпечити участь представника Страховика в будь-яких комісіях, створюваних для встановлення причин і визначення розміру збитку. Представник Страховика разом із Страхувальником або його представником має право почати огляд місця події, не очікуючи офіційного повідомлення Страхувальника про настання події. Якщо Страхувальник або його представник відмовляють йому в цій можливості, то Страховик вправі відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування;
 • У випадку настання події в межах обмежень польотів згідно CTR, AFIZ, ATCA, ATCZ, спеціально встановлених зон, зарезервованого повітряного простору для забезпечення польотів за спеціально встановленими маршрутами польотів державної авіації або якщо інформація про фактичний статус елементів структури повітряного простору на час виконання польоту відсутня, Страхувальник має надати до Заяви про подію копії заявок на ВПП, отримання дозволів та умов ВПП, інформування органів управління Повітряних Сил ЗС України, органів Державної прикордонної служби України, органів ОЦВС, органів ОПР/УПР.
 • Виконувати рекомендації Страховика щодо дій у разі настання події, що може бути визнана страховим випадком;
 • Забезпечити участь представників Страховика у розслідуванні обставин події, яка може бути визнана страховим випадком, а також забезпечити надання Страховику всієї інформації, яка має відношення до події, що може бути визнана страховим випадком;
 • Надання Страхувальнику у зв’язку з настанням події, яка може бути визнана страховим випадком, інструкцій з боку Страховика або його представника, а також вжиття останніми заходів щодо запобігання та зменшення розміру збитку не є підставою для визнання цієї події страховим випадком.