Сертификаты

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОДАРУНКОВІ СЕРТИФІКАТИ ТОВ «Смарт Трейдінг Груп»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про подарункові сертифікати ТОВ «Смарт Трейдінг Груп» (надалі за текстом — «Положення про ПС ТОВ «Смарт Трейдінг Груп») розроблено 3 метою встановлення порядку продажу та використання подарункових сертифікатів.

1.2 Подарунковим сертифікатом ТОВ «Смарт Трейдінг Груп» (надалі за текстом — Сертифікат) є картка (випущений поліграфічним способом, на зворотній стороні якої нанесений її штрих код або цифровий код необхідний для ідентифікації Сертифікатів працівником ТОВ «Смарт Трейдінг Груп» у відповідному реєстрі, також Сертифікат може бути емітований як в електронному вигляді цифровий код) яка протягом терміну дії Сертифікату надає право споживачу отримати будь-який товар та послуги на території України із асортименту ТОВ «Смарт Трейдінг Груп», інтернет магазину store.drone.ua або в офісі компанії, та за цінами дійсними на момент отримання товару чи послуги, на загальну вартість, що дорівнює номіналу Сертифікату. Під придбанням Сертифікату мається на увазі сплата грошових коштів у сумі, що дорівнює номіналу Сертифікату, та є попередньою оплатою за товари чи послуги, що будуть передані в майбутньому пред’явнику Сертифіката.

1.3. Правила оплати, отримання та обміну Сертифікатів регулюються цим Положенням.

1.4. Сторони, задіяні в процесі продажу Сертифікатів: Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт Трейдінг Груп». “Покупець Сертифікату” — фізична чи юридична особа, що сплатила кошти в розмірі номінальної вартості Сертифікату. Покупець має право передавати (відчужувати у будь-який законний спосіб) Сертифікат третій особі на свій розсуд та ризик. Тоді до такої третьої особи переходять усі права та обов’язки володіння Сертифікатом, що випливають із цього Положення. З моменту набуття у володіння Сертифікату, третя особа набуває статусу Покупця. Передаючи Сертифікат третій особі, Покупець зобов’язаний попередити таку третю особу про строк дії Сертифікату та ознайомити з умовами цього Положення.

1.5. “Номінал Подарункового сертифікату” — номінальна вартість Сертифікату, яку Утримувач Сертифікату може використати у вигляді платежу за товари з асортименту ТОВ «Смарт Трейдінг Груп», інтернет магазину store.drone.ua або в офісі компанії. Номінал Сертифікату вказується в гривнях та дорівнює його вартості.

1.6. «Строк дії Сертифікату» — строк, протягом якого Утримувач Сертифікату має право використати Сертифікат згідно даного положення.

1.7. «Утримувач Сертифікату» — фізична чи юридична особа, яка володіє сертифікатом і має право використовувати Сертифікат. Утримувачем може бути “третя особа”, якій було передано Сертифікат.

1.8. Подарунковий сертифікат не є іменним. Покупець Сертифікату має право подарувати, або іншим чином передати Сертифікат третій особі. Компанія не несе відповідальності за те, кому і на яких підставах передається Сертифікат Покупцем або третьою особою.

1.9. Придбання Сертифікату означає згоду Покупця Сертифікату з цим Положенням.

1.10. Компанія залишає за собою право вносити на свій розсуд зміни до цього Положення.

  1. Порядок придбання Сертифікату

2.1. Сертифікати можуть бути придбані за безготівковий розрахунок, або шляхом проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у не грошовій формі. Покупець Сертифікату перераховує суму грошових коштів, рівну номінальній вартості Сертифікату безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Компанії. Сума коштів отримана/зарахована за Сертифікати має властивості передплати, яка під час використання/обміну/пред’явлення зараховуються в рахунок оплати за товари та/або послуги.

2.2. В обіг введено Подарункові сертифікати наступної номінальною вартістю: 500 (п’ятсот), 1000 (тисяча), 2000 (дві тисячі), 5000 (п’ять тисяч), 10.000 (десять тисяч), 20000 (двадцять тисяч), 50000 (п’ятдесят тисяч) гривень.

2.3 Зразок Подарункового сертифіката:

2.4. Сертифікат активується в день його продажу та дійсний впродовж трьох років з моменту продажу.

2.5. Термін дії Сертифікату не продовжується. Якщо протягом терміну дії Сертифікату не буде реалізоване право на отримання товарів у межах номіналу Сертифікату, то зобов’язання Компанії щодо відпуску товарів в рахунок номіналу Сертифікату припиняється, а сума, сплачена за Сертифікат, залишається в розпорядженні Компанії.

2.6. Сертифікат в разі його втрати, розкрадання, псування не відновлюється; грошові кошти не повертаються.

2.7. Сертифікат обміну та поверненню не підлягає.

2.8. Якщо Сертифікат не використаний протягом його терміну дії, грошові кошти, сплачені за нього, поверненню не підлягають.

2.9. Компанія може відмовити Утримувачу Сертифікату в реалізації Сертифікату, якщо:

2.9.1. Утримувач не пред’явив Сертифікат для оплати товарів та послуг Компанії, або пред’явив інший документ, що містить ознаки підробки Сертифікату;

2.9.2. Утримувач Сертифіката пред’явив для реалізації Сертифікат з вичерпаним терміном дії;

2.9.3. Утримувач Сертифіката пред’явив Сертифікат, пошкоджений до ступеня неможливості прочитання його номера, номіналу і знаків захисту.

  1. Порядок використання Сертифікату

3.1. Сертифікати можна використати тільки одноразово. за умови не пошкодження захисного покриття до моменту обміну. Для отримання Товарів та/або Послуг у межах номіналу Сертифіката Власник/Пред’явник повинен передати Сертифікат в місцях обміну/продажу представнику ТОВ «Смарт Трейдінг Груп».

Використати Сертифікат може як особа, що особисто його придбала, так і будь-яка інша особа, яка пред’явила Сертифікат представнику ТОВ «Смарт Трейдінг Груп». Використаний Сертифікат залишається у представника ТОВ «Смарт Трейдінг Груп».

3.2. Вся номінальна вартість Сертифікату використовується при купівлі товару одноразово і в повному обсязі. Утримувач Сертифікату може придбати один і більше одного товару чи послуги згідно номіналу Сертифікату.

3.3. При обміні Сертифікатів на товари або послуги можливі три ситуації:

Вартість товару або послуги дорівнює номіналу Сертифікату; Вартість товару або послуги більше номіналу Сертифікату; Вартість товару або послуги менше номіналу Сертифікату.

3.4. У разі якщо сумарна вартість обраних товарів перевищує номінальну вартість, зазначену на Сертифікаті, різниця оплачується Утримувачем Подарункового Сертифіката безготівковим шляхом на розрахунковий рахунок Компанії.

3.5. У разі якщо сумарна вартість обраних товарів або послуг менше номінальної вартості Сертифікату, різниця що утворилася Утримувачу Подарункового сертифіката не виплачується і вартість товару буде дорівнювати номіналу сертифікату.

3.6. Не допускається оплата Сертифікатом програмного забезпечення, медичних приладів та інших товарів/сервісів/послуг, щодо яких діючим законодавством України встановлено ставку ПДВ 0%, 7% або звільнено від оподаткування ПДВ.

3.7. Допускається оплата Сертифікатом товарів, що беруть участь в акціях Компанії.

3.8. Допускається підсумовування декількох Сертифікатів для здійснення одноразової покупки.

3.9. Пошкоджені Сертифікати, в достовірності яких у представників Компанії виникли сумніви, до реалізації не приймаються.

3.10. В разі повернення товару або послуги, які були придбані з використанням Подарункового Сертифіката, повертаються тільки грошові кошти, які були сплачені як різниця між вартістю товарів або послуг та Номіналом Подарункового Сертифікату.

3.11. Фактичною датою обміну або використання Сертифікату є дата приймання-передачі Сертифікату в місцях обміну/продажу ТОВ «Смарт Трейдінг Груп» або дата відправлення товарів кур’єрською службою доставки.

  1. Додаткові умови

4.1. Компанія залишає за собою право вносити будь-які зміни до цього Положення в будь-який час в односторонньому порядку. Інформація про зміни умов розміщується на сайті Компанії, і загальнодоступна. Утримувач подарункового сертифіката повинен самостійно відслідковувати зміни в правилах використання Сертифікату.

4.2. Компанія не несе відповідальності за несанкціоноване використання Сертифікату, оскільки він є представницькими і не вимагає посвідчення особи.

4.3. У разі настання форс-мажорних обставин, і неможливості реалізації в зв’язку з цим Сертифікату, Компанія звільняється від відповідальності.

4.4 Сертифікат не підлягає поверненню та обміну на грошовий еквівалент.

4.5 У випадку втрати, Сертифікат відновленню не підлягає.

4.6 Положення вводиться в дію Наказом по підприємству.

Нужна помощь в выборе товара?

Консультанты DroneUA всегда рады помочь и дать ответы на любые вопросы!

Контактный телефон: (093) 457 57 57, (067) 000 22 57, (044) 495 75 77.